Design Journey

 

 

 

Oppgåva:

Create a visualization of the DMK course structure and add to this personal perspectives to create a final map about personal reflections from MMD to now

Eg laga:

–       Kart

–       Kart med forklaring

–       Artist Statement

Eg laga eit slags bykart der kvart tema blei skilta. Ut i frå kva me skal gå igjennom dette året kunne eg lage eit artist statement for kva eg ville oppnå i løpet av dette året, i tilegg til å sei noko om korleis eg ville oppnå dette.